Publicerad:

Kommunfullmäktige sammanträder 24 september

Fullmäktige klubba

Måndag 24 september kl. 18.30 sammanträder kommunfullmäktige  i biosalongen, Valhall Hultsfred. Det är det första sammanträdet efter sommaruppehållet. Det är också det sista med nuvarande kommunfullmäktige. Från den 15 oktober 2018 kommer det nyvalda kommunfullmäktige att börja sitt uppdrag.

Allmänhetens frågestund
I början av sammanträdet kan du fråga om allt som kommunfullmäktige har hand om. Sedan är du välkommen att stanna och lyssna.

  • På dagordningen finns bland annat fem nyinkomna motioner och policy om informationssäkerhet.
  • Kommunfullmäktige ska också ta beslut om ett nytt dokument ”Föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel i Hultsfreds kommun”. Detta dokument ersätter nuvarande torghandelsföreskrifter.
  • Folkhälsoplanen har reviderats och ska fastställas.
  • Sotningstaxor och bidrag till installation av ny belysning i
  • Ansökan om bidrag till installation av ny belysning i ishallen.