Publicerad:

Kommunfullmäktige sammanträder 23 april

kommunfullmäktiges ordförandeklubba

Måndag 23 april kl. 18.30 sammanträder kommunfullmäktige på Hultsfreds gymnasium, Hultsfred. Ledamöterna är även inbjudna till att delta i årsstämman för Invensys Property Company AB vid kl. 16.30 samt årsstämman för Hultsfreds Kommunala Industri AB, kl. 17.00.

Nedan beskrivs några av de ärenden som kommunfullmäktige kommer att behandla vid mötet.

Allmänhetens frågestund
I början av sammanträdet kan du fråga om allt som kommunfullmäktige har hand om. Sedan är du välkommen att stanna och lyssna.

Information från Arbetsförmedlingen cirka kl. 19.00.

Motioner om plast, Emån och busskommunikationer
Inför kommunfullmäktiges sammanträde har tre motioner lämnats in. Den första har Tove Johansson, SD, lämnat om att dra ner på plastanvändningen på kommunens arbetsplatser.

Den andra har Tomas Söreling, S, lämnat om att Emån är en vilande resurs.

Den tredje kommer från Johan Hoffbrink. SD, som har lämnat en motion angående busskommunikationer inom kommunen.

Bidragsregler för föreningar 2019
Bidragsreglerna har reviderats och kommunfullmäktige kommer att fastställa de som ska gälla from 1 januari 2019. Revideringen innebär att aktivitetsbidraget höjs och att åldern för aktivitetsbidrag sänks.

Motioner under beredning
Två gånger per år ska fullmäktige besluta om redovisning av motioner som är under beredning. Just nu är det 28 motioner under beredning.