Publicerad: Uppdaterad: 2018-03-06 14:00

Kommunfullmäktige sammanträder 2017-03-20

Fullmäktige klubba

Måndagen den 20 mars 2017 klockan 18.30 sammanträder kommunfullmäktige på Hotell Hulingen i Hultsfred.

Kommunfullmäktiges sammanträde går i ekonomins tecken.
Bland annat tas följande upp:
– Årsredovisning för 2016
– Ombudgetering 2017
– Mål och budget 2018 ramar
– Finansiering av fortsatt bebyggelse i kvarteret Sjögläntan i Hultsfred
– Svar på motion om att bygga nya lägenheter i centrum av Järnforsen

Allmänhetens frågestund
I början av sammanträdet kan du fråga om allt som kommunfullmäktige har hand om. Sedan är du välkommen att stanna och lyssna.