Publicerad:

Kommunfullmäktige sammanträder 19 mars

kommunfullmäktiges ordförandeklubba

Måndag 19 mars kl. 18.30 sammanträder kommunfullmäktige på Bolaget, (före detta Dackestop) Virserum. Nedan beskrivs några av de ärenden som kommunfullmäktige kommer att behandla vid mötet. En stor del av kvällens ärenden går i ekonomins tecken.

Allmänhetens frågestund
I början av sammanträdet kan du fråga om allt som kommunfullmäktige har hand om. Sedan är du välkommen att stanna och lyssna.

Motioner om parkering och tiggeri
Två nya motioner har lämnats in. Den första är från Lennart Davidsson, KD, som vill se fler parkeringsmöjligheter vid förskolan i Mörlunda.
Den andra är från Göran Gustafsson, SD om att förbjuda tiggeri på offentlig plats.

Ekonomi
Ekonomichef Henric Svensson presenterar årsredovisningen för 2017 för kommunkoncernen. I samband med detta ska fullmäktige även pröva frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och direktionen i kommunalförbundet ÖSK. Ombudgetering 2018 och ramar för 2019 kommer även att lyftas i egna ärenden.

Svar på motioner
Även svar på motion redovisas; den ena är från Tommy Rälg, S om att öka badandet i Hulingen och den andra från Lizzete Wästerlund, S mfl om korttidsboende för personer med en psykiatrisk funktionsnedsättning.