Publicerad: Uppdaterad: 2018-12-17 9:42

Kommunfullmäktige sammanträder 17 december

Fullmäktige klubba

Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december klockan 17 är i sal Ymer på Valhall i Hultsfred.

Vid årets sista sammanträde ska det väljas politiker till våra olika styrelser och nämnder för åren 2019-2022.
Det blir många ärenden som handlar om dessa val.

På dagordningen finns bland annat en interpellation om interna busstransporter, fastställande av planen för “Samverkan Skola – Arbetsliv” samt svar på följande motioner:

  • ta tillvara på varje orts starka sidor
  • avslutande av Hultsfreds kommuns engagemang i vindkraftsprojektet
  • gratis busskort inom Hultsfreds kommun
  • förbjuda tiggeri på offentlig plats
  • återinrättande av nämnd för kultur, idrott, föreningar och turism

Allmänhetens frågestund
I början av sammanträdet kan du fråga om allt som kommunfullmäktige har hand om. Sedan är du välkommen att stanna och lyssna.