Publicerad: Uppdaterad: 2018-12-14 7:48

Kommunfullmäktige sammanträder 11 december. Obs! klockan 18

Fullmäktige klubba

Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december klockan 18 är i sal Funk, Campus Hultsfred. I slutet av kommunfullmäktiges sammanträde kommer kommunens kultur samt miljö- och byggnadspris att delas ut.

Därutöver tas bland annat följande upp:

  • Ny motion angående rastplats för hundar
  • Ny motion om att koppla trygghetslarm till brandvarnare
  • Svar på motioner om ökad trygghet i vardagen, klättervägg i Mörlunda, om att åtgärda bekymren med kajor samt om möjlighet att söka bidrag till aktiviteter med mera.
  • Emåbygdens vind
  • Utökning av tjänster i förskolan
  • Förändrat licensavtal med Microsoft
  • Tillfälligt särskilt boende
  • Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänhetens frågestund
I början av sammanträdet kan du fråga om allt som kommunfullmäktige har hand om. Sedan är du välkommen att stanna och lyssna.