Kommunens organisation

Kommunala förvaltningar

Kommunstyrelsens förvaltning:

Frågor som rör avfall & återvinning, vatten & avlopp, gator & utemiljö, skog, bostadsanpassning (endast Hultsfreds kommun) samt energirådgivning sköts gemensamt med Högsby kommun av Östra Smålands Kommunalteknikförbund.