Kommunens organisation

Kommunstruktur A4 2023

Kommunala förvaltningar

Kommunstyrelsens förvaltning:
Ekonomikontoret
Informationsenheten
IT-enheten
Kommunkansliet
Kultur och fritid
HR
Räddningstjänsten
Serviceenheten
Utvecklingskontoret

Barn- och utbildningsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen (gemensam med Vimmerby kommun)

Socialförvaltningen

Frågor som rör avfall & återvinning, vatten & avlopp, gator & utemiljö, skog, bostadsanpassning (endast Hultsfreds kommun) samt energirådgivning sköts gemensamt med Högsby kommun av Östra Smålands Kommunalteknikförbund.