Publicerad: Uppdaterad: 2021-09-29 8:45

Kommunens medarbetare får ledigt utan löneavdrag för att vaccinera sig

Information covid-19

Som ett led i arbetet med att minska risken för smittspridning och underlätta för Hultsfreds kommuns anställda att vaccinera sig mot covid-19 kommer det att vara möjligt för medarbetarna på Hultsfreds kommun samt dess bolag och förbund att vaccinera sig på ledig tid utan löneavdrag när det blir deras tur.

– Vi är en stor arbetsgivare och syftet är att underlätta för medarbetarna att vaccinera sig och på detta sätt också vara med och hjälpa till att minska smittspridningen i samhället, säger personalchef Hans Andersson.

Personal inom vård och omsorg har fått vaccination via företagshälsovården, men för övriga medarbetare är det upp till varje enskild person att själv boka vaccinationstid hos regionen när det är hens tur i vaccinationsordningen. Att vaccinera sig är frivilligt.

– Medarbetarna får boka tid hos sin region när det är deras tur precis som alla andra, men vi har valt att ha en generös hållning genom att besöket får göras på ledig tid utan löneavdrag, säger Hans Andersson.