Kommunens aktivitetsansvar för dig mellan 16-20 år

Anders och Amanda träffar ungdomar inom KAA.Anders och Amanda träffar ungdomar inom KAA.Foto: Maria Helander

Hoppat av gymnasiet – eller aldrig börjat?
Suttit hemma alldeles för länge?
Du behöver komma igång – men vet inte med vad och hur?

Tillsammans kan vi skapa en individuell planering som passar dig. Det kan bland annat vara:

  • möjlighet till fortsatta studier
  • praktik
  • studie- och yrkesvägledning
  • att besöka skolor och ansöka till olika utbildningar
  • individuella samtal för att du lättare ska få en bild av vad du vill göra i framtiden
  • stöd i kontakten med Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller andra myndigheter
  • stöd i kontakten med hälso- och sjukvården

Du får ingen ekonomisk ersättning från oss. Vi hjälper dig hitta verktyg att nå den sysselsättningen du vill oavsett det är praktik, jobb eller studier.

Vad menas med aktivitetsansvar?

Kommunerna har enligt lag skyldighet att följa upp alla ungdomar som inte studerar på gymnasiet, inte fått examensbevis och inte hunnit fylla 20 år, detta kallas för Kommunens aktivitetsansvar eller KAA.

Aktivitetsansvaret samarbetar bland annat med olika kommunala verksamheter och Arbetsförmedlingen.

Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § skollagen.