Publicerad: Uppdaterad: 2018-03-21 7:28

Kommunen vill riva mer och frigöra mer industrimark på Varta-området

Vartaområdet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att söka mer pengar hos Naturvårdsverket för att om möjligt riva samtliga byggnader på området i samband med saneringen av marken.

Enligt det förslag som tagits fram tidigare skulle ett par av byggnaderna vara kvar på området.
– Men vi har kommit fram till att det vore bra för Hultsfred om allt gick att riva nu när chansen finns. Det finns så många positiva värden om vi tillsammans med staten kan göra detta nu, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander.

Kommunen har behov av industrimark och exploateringen av annan oanvänd mark bedöms kosta mellan 30-40 mkr och då skulle man samtidigt stå kvar med ett ej sanerat industriområde mitt i Hultsfred.

– Det är full fart i Sverige och vi har knappt några industrilokaler lediga och exploatering av oanvänd mark ligger ännu längre bort i tiden. Iordningställande av Varta-området tillsammans med Södra-området ger kommunen en beredskap på 22,6 hektar industrimark på bästa ställe, säger kommunchef Lars Rönnlund.

Hultsfreds kommun är redo att skjuta till ytterligare medel om en säkrare sanering kan uppnås och att marken blir ännu mer tillgänglig för industrier.

Statens geologiska undersökningar, SGU, kommer att lämna in en ansökan till länsstyrelsen om statsbidrag från Naturvårdsverket och man hoppas få ett besked under första kvartalet 2017.

– Vi har sagt att det är klokt att ta ansvar för detta nu, men vi är inte redo att gå hur långt som helst. Därför vill vi veta statens syn på det hela och om de är redo att delta i ytterligare finansiering, fortsätter Lars Rosander.

Vad den exakta summan blir för saneringen går att fastställa först när anbuden kommit in. Utöver alla positiva värden för kommunen och kommuninvånarna när Varta- och Södra-området saneras så omsätter det också mycket pengar i vår kommun. Tillsammans beräknas projekten kunna omsätta upp till 175 miljoner kronor. De mesta av pengarna kommer från staten och de ansvariga företagen.

– Projektgruppen har jobbat noggrant med analyser av material och fastighetens skick. Kartläggning av allt material har gjorts och om vi får klartecken från Naturvårdsverket under första delen av 2017 så ska vi kunna upphandla själva rivningen och vara på plats tidigast i slutet av 2017, säger Lars Rönnlund.

Kommunens önskan är att om möjligt först sanera all mark som idag inte är bebyggd.