Publicerad: Uppdaterad: 2018-03-06 13:34

Kommunen utökar tillsynen mot hyresvärdar

Hultsfreds kommun skärper sin tillsyn mot hyresvärdar. Kommunen har även upprättat en tipstelefon och tipsmejl dit allmänheten kan höra av sig om de misstänker att människor bor på olämpliga platser.

Förra veckan genomfördes en samordnad tillsyn på ett antal fastigheter i Virserum. Där kontrollerades bland annat så att miljön inte var olämplig för människor att bo i. I samband med detta så var Polisen på plats och kontrollerade ID-handlingar för att se så att ingen uppehöll sig olagligt i landet.

Hultsfreds kommun växte procentuellt mest i landet förra året. Med den ökade befolkningen ökar också bristen på bostäder. Kommunen har fått indikationer på att vissa hyresvärdar inte uppfyller de lagar som finns kring bostäder i Sverige. Därför utökas antalet tillsynsärenden mot hyresvärdar.

– Vårt mål är att alla kommunens invånare ska ha drägliga bostäder. Tyvärr finns det personer som utnyttjar att människor är desperata efter en bostad, och att de kanske inte vet vilka krav de har rätt att ställa på sin hyresvärd. Det vill vi sätta stopp för, säger Linus Ivarsson, trygghetsstrateg på Hultsfreds kommun.

Vid tillsynen kontrollerar miljö- och byggnadsförvaltningen bland annat så att människor inte bor i lokaler som inte är avsedda för boende, och så att bostäderna är lämpliga att bo i enligt Miljöbalken.

Räddningstjänsten kontrollerar att bostäderna uppfyller Lagen om skydd mot olyckor, och till exempel inte innebär en brandfara. Om fastigheterna skulle bryta mot den lagen kommer de att tömmas. De boende som är skrivna i Hultsfreds kommun kommer då att erbjudas andra tillfälliga boenden i kommunen.

Det kontrolleras även så att den hyra som står på de kontrakt som socialtjänsten har tillgång till är samma summa som hyresgästerna faktiskt betalar.

Hultsfreds kommun har inrättat en tipstelefon, 0495-24 00 08, och en tipsmejl, tips@hultsfred.se. Dit kan den som misstänker att människor bor i olämpliga bostäder höra av sig.

– Vi vill att allmänheten hjälper oss i arbetet med att ge alla kommuninvånare ett drägligt boende. Varje tips är en bit på vägen mot det målet. Ett riktigt boende är en förutsättning för att kunna integreras och komma in i samhället, säger Lars Rönnlund, kommunchef.