Publicerad: Uppdaterad: 2020-10-01 7:49

Kommunen stänger för besök inom vård och omsorgsboenden för att skydda de mest sårbara

Information kring vård och omsorg covid-19

Folkhälsomyndigheten bedömer nu risken för allmän smittspridning av sjukdomen covid-19, orsakad av det nya viruset SARS-CoV-2, som mycket hög i Sverige. Kommunen stänger därför för besök inom vård och omsorgsboende, och anställda ska inte gå till sitt arbete om de känner sig sjuka.

Hultsfreds kommun fortsätter aktivt att arbeta med att motverka smitta, men också med att medverka till fördröjning av spridningen av covid-19. Som en del i det arbetet beslutar kommunens krisledning att det ska vara stängt för besök inom vård och omsorgsboenden. Detta innebär även att restaurangerna på Ekliden i Virserum, Klockargården i Vena och Lundagården i Mörlunda stängs för allmänheten. Dessa åtgärder gör vi för att skydda de mest sårbara i samhället.

Därutöver har varje anställd i kommunen ett ansvar att inte överföra smitta. De som arbetar inom vård och omsorg ska, liksom övriga anställda i Hultsfreds kommun och dess bolag och förbund, inte gå till sitt arbete om de får symtom på luftvägsinfektion (feber över 38 grader, hosta, andfåddhet, andningssvårigheter).

Vid tveksamheter om tolkning av beslutet är det socialchefen som fattar beslut om tolkning.

Det är viktigt att var och envar tar sitt ansvar för att begränsa spridning av smitta i samhället. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion att undvika sociala kontakter och att vara i sammanhang där smitta riskerar att spridas, både i arbetslivet och privat.