Kommunen samverkar med polisen för ökad trygghet

SamverkansavtalLokalområdespolischef Anders Pleijel, Håkan Karlsson, kommunpolis i Hultsfred och Vimmerby och kommunalråd Lars Rosander vid undertecknandet.

Representanter från polismyndigheten och Hultsfreds kommun skrev tisdagen den 18 april, under en överenskommelse om samverkan. Målet är att stärka och utveckla säkerheten i kommunen, öka trygghetskänslan och skapa större delaktighet och kunskap hos kommunens invånare och verksamheter.

Ett liknande avtal skrivs under varje mandatperiod och den här överenskommelsen gäller från 2017 till och med slutet av 2019. De områden som prioriteras är bland annat narkotika, alkohol och doping, trafiksäkerhet med fokus på till exempel fortkörning och ”buskörningar”, inbrott i bostäder och fritidshus och vardagssäkerhet för alla, till exempel brandskydd och vattensäkerhet.

– Vi vill att alla ska känna sig trygga i Hultsfreds kommun. Det här är ett steg på vägen mot det, säger Lars Rosander, kommunalråd.

För att öka tryggheten inom de olika områdena kommer kommunen och polisen bland annat uppdatera varandra om de aktuella lägesbilderna regelbundet, fokusera på de goda krafter som finns, arbeta förebyggande och fokusera på lösningar och utveckla grannsamverkan.

Arbetet med en nystart för grannsamverkan i tätorterna i Hultsfreds kommun har delvis redan påbörjats av polisen. Enligt Brottsförebyggande rådet kan enbart grannsamverkan sänka brottsligheten i ett område med upp till 25 procent.

Fokus kommer även att läggas på att utbilda och informera både invånare och berörda verksamheter som till exempel Frivilliga resursgruppen, Polisens volontärer och grannsamverkan. Det finns även planer på informationsträffar för invånarna, temadagar, föräldraträffar och kampanjer.