Kommunala pensionärsrådet

Ta del av kommunala pensionärsrådets protokoll i menyn nedan. Rådet hanterar frågor som berör kommunens pensionärer. Rådet har en rådgivande funktion och fattar inga beslut. Pensionärsorganisationernas representanter kan framföra förslag och synpunkter.

Sammanträdena äger som regel rum fyra gånger per år.

Kommunala pensionärsrådets mötesanteckningar 2024

Kommunala pensionärsrådets mötesanteckningar 2023

Kommunala pensionärsrådets mötesanteckningar 2022

Kommunala pensionärsrådets mötesanteckningar 2021

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2020

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2019

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2018