Kommunarkivet

Bild från Kommun- och föreningsarkivet

Är du intresserad av lokalhistorisk forskning finns det bland annat protokoll, räkenskaper, korrespondens och andra spännande handlingar. Släktforskare kan också hitta intressant material hos oss.

Här finns minst 1 800 hyllmeter handlingar från fyra sekler! En del material är sekretessbelagt, det gäller exempelvis handlingar från socialtjänst och fattigvård. Sekretesstiden är 70 år.

Vilka handlingar finns i arkivet?

Från 1700-talet finns bara enstaka handlingar, främst är det inbundna årgångar av Svensk Författningssamling. Ett stycke in på 1800-talet ökar mängden och riktig fart blir det från och med 1863. Då bildades de borgerliga kommunerna. Från det året och framåt finns det mesta som en kommun sysslat eller sysslar med.

Som exempel kan nämnas protokoll, handlingar som skickats till och från kommunerna, förteckningar över skolelever med betyg, mantalslängder, kassaböcker och verifikationer.

Handlingarna i arkivet kommer från:

 • Hultsfreds kommun
 • Gårdveda kommun
 • Hultsfreds köping
 • Järeda kommun
 • Lönneberga kommun
 • Målilla kommun
 • Mörlunda kommun
 • Tveta kommun
 • Vena kommun
 • Virserums kommun
 • Virserums köping
 • Virserums municipalsamhälle

Ett par exempel på dokument i arkivet:
Den som vill kan läsa hur kommunalstämman i Lönneberga kommun behandlade livstidsfången Samuel Johan Lifs (Lifven) begäran om att få ett vitsord till hjälp för att söka nåd hos kungen. Sammanträdet hölls 14 maj 1871.

Kontraktet mellan barnmorskan Kristina Sofia Nilsson och kommunerna Mörlunda och Tveta. Kontraktet är undertecknat 19 juni 1876.

Föreningar, organisationer och företag

I arkivet finns också handlingar från föreningar och företag. Föreningen är fortfarande ägare, det som är skillnaden är att det nu förvaras i bra och brandskyddade lokaler. Det är starkt begränsad mottagning av material till föreningsarkivet.

Kontakt

Den som vill nå kommunarkivet kan ringa 010-3542432 kl. 08.00-12.00 vardagar eller mejla till kommunarkivet@hultsfred.se och notera arkivfråga i ämnesraden.