Kombination av fjärr- och närundervisning på Hultsfreds gymnasium terminen ut

Information covid-19

Hultsfreds gymnasium kommer att fortsätta kombinera fjärrundervisning med undervisning på plats på skolan till och med den 11 juni, det vill säga terminen ut.

Anpassningar i omfattningen av fjärrundervisningen görs utifrån smittspridningsläget på skolan och i kommunen, samt efter elevernas behov av närundervisning.

Beslutet gäller inte gymnasiesärskolan som fortsätter med undervisning på plats på skolan.

Fjärrundervisningen avräknas mot den garanterade undervisningstiden.

Bakgrunden till barn- och utbildningsnämndens delegationsbeslut är bland annat smittskyddsläkarens förlängda rekommendation om att gymnasieskolorna i länet ska fortsätta bedriva en kombination av när- och distansstudier.