Klättrar i miljörankning

Träd och jordFoto: Pixabay.com

Hultsfreds och Vimmerby kommuner gör stora framsteg i Aktuell Hållbarhets rankning som mäter kommunernas miljöarbete. Av Sveriges 290 kommuner placerar sig Hultsfreds kommun på plats 46 och Vimmerby kommun på plats 52. I Kalmar län hamnar de på andra plats.

Sedan 2009 har Aktuell Hållbarhet rankat kommunernas miljöarbete genom att mäta deras aktivitet och ambition inom miljöområdet. I årets rankning placerar sig Hultsfreds kommun på plats 46 och Vimmerby kommun på plats 52. Det är en förbättring jämfört med förra året då Hultsfreds kommun placerade sig på plats 90 och Vimmerby kommun på plats 107.

– Skillnaden är märkbar och det går åt rätt håll. Men det viktigaste är att vi når faktiska resultat och utvecklar ett säkert, bättre och effektivare samhälle, säger Arvid Lindblad som är hållbarhetsstrateg på Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning.

Rankningen bygger bland annat på Aktuell Hållbarhets egna kommunenkät som innehåller flera miljörelaterade frågor. Frågorna byter fokus varje år samtidigt som frågeställningarna ändras en aning.

– Syftet med det är att kommunerna ska hålla sig a jour med aktuella frågor och visa vilka resurser som finns eller kanske ett mått på kommunens angelägenhet gällande vår gemensamma framtid. I år var det utökat fokus på cirkulär ekonomi, klimatanpassning, plastanvändning och Agenda 2030 i enkäten, säger Arvid Lindblad.

Miljö och hållbarhet är ett stort område som berör många frågor i kommunen. Det gäller allt från tillsyn enligt miljöbalken till insamlingssystemet för avfall. Även om det finns mycket att ägna sig åt gör kommunen redan en hel del inom området vilket ligger bakom de framflyttade placeringarna i årets rankning.

– Vi arbetar återkommande med, till exempel, energi- och klimatfrågor, fordonsfrågor, konsumtionsfrågor och upphandling, detaljplaner, styrdokument och regionala strategier. Därutöver arbetar vi med att inkludera Agenda 2030 och de globala målen i verksamheten som i sin tur även berör frågor gällande social- och ekonomisk hållbarhet, säger Arvid Lindblad.