Kartläggning över barnets utveckling, förskola

En kartläggning för barn i förskolan görs när man vill hitta orsaker och förklaringar till svårigheter som barnet har i samspel och beteende, samt i sin utveckling.