Kart- och mättaxa

När du beställer en karta eller ett mätuppdrag tas en avgift ut. Avgiften baseras på kart- och mättaxan som är antagen av kommunfullmäktige. Alla avgifter tas ut med stöd av plan- och bygglagen. Här ser du taxan i sin helhet.

Utstakning av byggnad

Priser för utstakning av byggnad

BeskrivningBelopp
Grovutstakning, 4 hörn (3 timmar x 911 kronor)2 733 kronor
Extra hörn200 kronor/styck
Finutstakning, 4 linjer (6 timmar x 911 kronor)5 466 kronor
Extra linjer250 kronor/styck

Extra platsbesök och arbete som tillkommer debiteras per timme.

Gränsutvisning

Pris för gränsutvisning

BeskrivningBelopp
Hjälp att hitta gränsmarkeringar debiteras för nedlagd tid.
Restidsersättning debiteras med 456 kronor (30 minuter).
911 kronor/timme

Nybyggnadskarta

Priser för nybyggnadskarta

BeskrivningBelopp
Tomtyta upp till 2 000 m² (5,5 timmar x 911 kronor)5 011 kronor
Tomtyta större än 2 000 m² (kostnaden utgår från nedlagd tid,
dock lägst 5 011 kronor)
911 kronor/timme

Nyttjanderättsavgift digital primärkarta

Pris för nyttjanderättsavgift digital primärkarta

BeskrivningBelopp
Digitalt utdrag ur primärkartan, ej fältkontrollerad280 kronor/hektar (lägst 280 kr)

Övrigt

Pris för övriga uppdrag

BeskrivningBelopp
Timdebitering911 kronor

Moms

Moms på 25 procent tillkommer i alla uppdrag utom för nybyggnadskarta.

Om kart- och mättaxan

Taxan för kart- och mätverksamheten antogs av kommunfullmäktige 2015-12-14, § 167/2015.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om indexjustering av taxan. Den senaste indexjusteringen gjordes 2020-12-09, MBN § 194/2020. Det innebär att timavgiften är 911 kronor per timme från och med 2021-01-01.