Publicerad: Uppdaterad: 2021-09-29 8:18

Känner du oro för dig själv eller någon annan?

Rött hjärta i två händer

En pandemi, obesvarade frågor och en ständig nyhetsrapportering kan väcka oro och rädsla bland både vuxna och barn. Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Många känner också en ökad ensamhet när våra sociala kontakter begränsas.

Men det finns hjälp att få! Här har vi samlat länkar, information och telefonnummer som kan vara bra att känna till. Ta hand om dig!

Om du känner oro för dig själv eller någon annan

Sveriges kommuner och regioner har samlat information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Även Folkhälsomyndigheten har samlat tips och råd kring oro här.

1177 har samlat tips, råd och stöd kring psykisk ohälsa, samt kontaktvägar.

Behöver du eller någon annan akut hjälp?
Du hittar viktiga telefonnummer här.

Om du eller någon annan behöver hjälp och stöd kring våld eller missbruk

Vill du ha hjälp och stöd av kommunens individ- och familjeomsorg eller öppenvård kan du mejla social@hultsfred.se eller ringa kommunens växel på 0495-24 00 00 under kontorstider.

Behöver du eller någon annan akut hjälp? Du hittar viktiga telefonnummer här.

Stöd till barn

Många barn och unga känner oro kring coronaviruset och framtiden just nu. Men hur pratar du egentligen med dina barn om detta?

Här hittar du viktiga länkar, övningar och information kring oro som riktar sig till barn mellan 0 och 12 år.

Här hittar du viktiga länkar, kontakter och information som riktar sig till ungdomar mellan 12 och 25 år.

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger direktstöd till barn i stödkanalerna chatt, telefon och mejl, samt stöd till vuxna för att indirekt stötta barn.
Tips på hur du som vuxen kan prata med barn:
Bris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.se, finns här.
Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50
Tips direkt till barn:
Tips kring hur barn kan hantera oro finns här.
Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Bris har alltid öppet – även på natten.

Om du misstänker att ett barn far illa bör du göra en så kallad orosanmälan. Du kan göra det direkt via vår e-tjänst. Om det är bråttom kan du ringa vår växel 0495-24 00 00 under kontorstid och be att få prata med någon på socialförvaltningen eller 112 och be att få bli kopplad till socialjouren under kvällar och helger.
Läs mer här. 

För dig som är äldre

Här finns nummer du kan ringa för information, hjälp eller bara någon att prata med.

Här finns tips, kontakter och stöd till dig som är äldre från Sveriges kommuner och regioner.

  • Äldrelinjen rekommenderas av Folkhälsomyndigheten för äldre som vill ha någon att prata med. Ring 020-22 22 33.
  • Behöver du sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177. Vid livshotande tillstånd ring alltid 112.