Kan kommunen bygga en lokal åt mig som företagare?

Kommunen får inte, enligt kommunallagen, gynna en enskild näringsidkare om inte särskilda skäl föreligger. Vissa undantagsregler finns, till exempel byggnation av företagshotell samt tillbyggnad och renovering av lokaler som kommunen redan äger. Kommunen har också bland annat rätt att stötta enskilda hotell- och turistanläggningar.