Jourhem

jourhemFoto: Pixabay

Ibland behöver ett barn komma hemifrån akut och då behövs jourhem. Att vara jourhem innebär att du tillfälligt och under en begränsad tid går in i förälderns ställe, och det är du som ansvarar för den dagliga omvårdnaden om barnet.

Vad är ett jourhem?

Ett jourhem tar hand om barn och ungdomar som ofta behöver komma omedelbart. En utredning påbörjas i samband med placeringen för att se på vilket sätt barnet/familjen kan få bäst hjälp. Under tiden barnet bor i jourhemmet krävs ett samarbete med barnets biologiska föräldrar, socialtjänst, barnets skola och andra vårdgivare. Du kan komma att delta i många möten kring barnet.

En del barn kan flytta hem till sin biologiska familj igen. Andra barn behöver en stadigvarande placering i ett familjehem. Det förekommer även att utredningen visar att barnet kan behöva placeras på ett behandlingshem.

Vem kan bli jourhem?

För att bli kontrakterat jourhem krävs intresse, tid och eget rum till barnet. Det är bra att ha erfarenhet av att ta hand om andras barn, gärna yrkesmässigt. För att vara ett jourhem krävs att det finns en vuxen som inte arbetar. Målsättningen är att det ska vara så små förändringar som möjligt i barnets vardag. Det krävs att man som vuxen är trygg och både kan sätta gränser och vara flexibel.

Hur blir man jourhem?

Om du är intresserad av att bli jourhem gör vi en utredning om din familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenser.

Vilket stöd får jourhem?

Stöd och handledning

Jourhemmet får råd och stöttning av familjehemssekreteraren. Jourhemmet erbjuds handledning.

Ersättning

Oavsett om det finns ett barn placerat eller inte får jourfamiljen en ersättning med ett fast arvode. Omkostnadsersättningen bedöms individuellt efter barnets behov. Socialförvaltningen följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer när det gäller ersättningar.