Järnsjön, Järnforsen

Sjön med stor gädda där spinnfiske är en bra metod.

Fiskarter:
Abborre, gädda, mört, braxen, benlöja, sarv, sutare, färna, lake

Enkla sjödata
Sjöstorlek: 25 hektar
Maxdjup: 5 meter
Medeldjup: 2 meter

Tips för…
Nybörjaren: Fiska gädda och abborre längs vasskanterna i sjön.
Proffset: Gäddmetet i sjön är ännu inte helt utforskat.
Upptäckaren: Meta karpfisk.

Järnsjön ligger strax väster om Järnforsen och genomströmmas av Emån. Sjön ingår i Järnforsens FVO. Det är en grund liten sjö och omgivningen domineras av våtmark och jordbruksmark. Växtligheten i sjön domineras av säv och bladvass. Man hittar till sjön antingen via vägen mellan Järnforsen och Vetlanda eller om man tar sig till kyrkan väster om Järnforsen. Om man passerar kyrkan finns det en liten badplats där man även kan parkera och sätta i båt.

Järnsjön är en viktig fågelsjö med värdefulla våtmarker söder om sjön. Den har en intressant historia som förorenad sjö där miljögifter lagrades i botten från uppströms liggande verksamheter. För att restaurera sjön och få en bättre vattenkvalitet till Emån muddrades sjön 1994, som har varit positivt både för sjön och för hela ån nedströms.

Fisket i Järnsjön

Gäddfisket är mycket bra i sjön och det har fångats gädda över 13 kg och det är vanligt med fisk mellan 5 och 10 kg. Bra metoder är att spinnfiska med vobbler längs kanterna eller att meta med flöte och betesfisk. Zaltvobbler i blå färg är ett bra bete för gäddan i sjön. Även ismete är effektivt i norra delen.

Eftersom sjön har en mycket jämn botten och innehåller likartat djup kan man hitta fisken lite överallt. En lite djupare åfåra finns i anslutning till åmynningarna där man ibland kan hitta fisken. Abborre finns i hela sjön och man kan fånga den på spinnare och jigg. Karpfisk såsom braxen och mört går att meta i mynningen där Emån rinner ut från sjön.