Järnforsens skola

Järnforsens_skola_1Foto: Johan Klavins

Välkommen till Järnforsens skola. Vi jobbar självklart efter rektorsområdets vision och målbild. ”Varje individ är stolt över sig själv, har tilltro till sin förmåga, fungerar väl tillsammans med andra och har drömmar om framtiden”.

Järnforsens skola är en liten skola med en fantastisk utemiljö. Skolan invigdes 1959 och sporthallen intill byggdes av folket i byn 1979. Skolgården och skogen alldeles intill är mycket stimulerande. Det ger stora möjligheter till aktiviteter på både raster och lektioner. Vår värdegrund är tydlig och elever och personal ska känna trygghet i sin arbetsmiljö.

Skolan är organiserad i ett arbetslag. På skolan går cirka 30 elever. Vi har klasserna förskoleklass-årskurs 1, årskurs 2-4 och årskurs 5-6 samt fritidshemmet Falken. Förskolan Björken är integrerade i skolans lokaler.

Vi vill jobba ämnesövergripande och i blandade åldersgrupper. Vi ska självklart möta eleverna på deras nivå och individualisera undervisningen för en hög måluppfyllelse. Vårt mål är att alla kompetenser och förmågor tas tillvara på bästa sätt. Vi är måna om integration och jobbar mycket för en likvärdig utbildning för alla elever.

Vi jobbar aktivt med att ta tillvara de unika förutsättningar som en skola med stor mångfald kan erbjuda. Just nu arbetar vi i samverkan med ”Nationellt centrum för svenska som andraspråk” med målsättning om att ännu bättre tillvarata de språkutvecklande aspekterna kring lärande.