IT-strategi

Sammanfattning
IT-strategin uttrycker kommunens övergripande syn på IT.
IT ska nyttjas för att

  • bidra till ökad demokrati och service
  • effektivisera kommunens verksamhet
  • göra det attraktivare att bo och verka i kommunen

IT-miljön ska vara säker för att skapa tillit till tekniken. Standardisering, samverkan internt och externt samt hög kompetens är väsentliga ingredienser för att uppnå dessa effekter.

Antogs 2005. Ny Digital strategi för Hultsfreds kommun planeras 2022.