Introduktionsträff för nyanställda

Introduktionsdag (2)

Som ny medarbetare är du välkommen till en introduktionsträff. Ett utmärkt tillfälle att lära känna Hultsfreds kommun!

Under denna dag får du bland annat veta:

  • Hur kommunen är organiserad
  • Hur kommunen styrs
  • Vår vision och värderingar
  • Vad som förväntas av dig som medarbetare
  • och en hel del annat

Du får träffa:

  • Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander
  • Kommunchef Lars-Erik Rönnlund
  • Personal från HR

Datum för nästa introduktionsträff

Tisdag 10 mars klockan 13.00-16.00 på Valhall i Hultsfred.