Publicerad:

Intresserad av andelsjordbruk? Gå en digital kurs!

Barnhand och planta

Är du intresserad av att starta ett andelsjordbruk, eller är du redan igång men vill lära dig mer?

Den 18 augusti startar den digitala kursen ”Andelsjordbruk – nya sätt att sälja”. Kursen är kostnadsfri och ett samarbete mellan länsstyrelserna i Kronoberg, Halland, Kalmar, Västernorrland, Dalarna och Stockholm, Region Jönköping och föreningen Andelsjordbruk Sverige.

Kursen ges kvällstid via det digitala verktyget Zoom och består av fyra digitala föreläsningar och det femte tillfället sker länsvis med en lokal andelsodlare.

Du kan läsa mer och anmäla dig hos Länsstyrelsen Kalmar län. Anmälan ska göras senast 12 augusti.