Inskolning i förskolan

brogärdet 009Foto: Björkens förskola

Att barn och föräldrar känner sig trygga och trivs hos oss är mycket viktigt. Därför är inskolningen betydelsefull. Den här texten beskriver hur inskolningen kan gå till och vad du som förälder bör tänka på.

Så här står det i läroplan för förskolan (Lpfö 98/10)

”Förskolläraren ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan”.

”Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer”.

När ditt barn börjar på förskolan kommer det att uppleva en ny miljö, något annorlunda än det egna hemmet. Omflyttningen till den nya miljön vill vi göra så bra som möjligt. Vid inskolningen har ni föräldrar och vi pedagoger goda möjligheter att lära känna varandra och det är viktigt att vi får en bra kontakt.

Längden på inskolningen varierar från barn till barn. Vi brukar räkna med två veckor, men det kan ta både kortare och längre tid. Under inskolningen får barnet i sin egen takt vänja sig vid rutiner och lära känna de andra barnen och oss vuxna. Vi brukar bestämma hur länge ni stannar från dag till dag. En del barn blir snabbt trötta och det räcker med korta stunder i början, medan andra klarar av att stanna en hel förmiddag direkt. Här har du som förälder en viktig roll att tolka barnets signaler. Det är ju du som känner ditt barn bäst! Så småningom får barnet prova att äta och eventuellt sova hos oss.

I början finns du som förälder vid ditt barns sida hela tiden. Vi pedagoger närmar oss med försiktighet och känner in barnets signaler. Bli inte orolig om ditt barn verkar blygt och avvaktande. Det är normalt. Så småningom brukar barnets nyfikenhet ta överhand och det går för att titta på leksakerna eller de andra barnen. När barnet börjar gå runt på egen hand är det bra om du sitter kvar på din plats så att barnet hittar tillbaka till dig. På så sätt får barnet ta det i sin egen takt och göra längre och längre utflykter från dig. Barnet brukar hålla ett öga på sina föräldrar och om du då börjar röra på dig kommer det snabbt att söka sig tillbaka till dig och vilja hålla sig där du är.

Alla pedagoger finns med under inskolningen för att undvika att barnet fäster sig vid bara en vuxen. Vi arbetar ju olika tider och kan vara borta vissa dagar och då är det bra att barnet känner sig trygg med oss alla.

Allt eftersom barnet lär känna oss pedagoger mer och mer kommer du att känna dig lite överflödig och då är det dags för dig att lämna barnet. Först korta stunder och sedan allt längre. Det kan kännas svårt att lämna sitt barn och det kan innebära att ditt barn reagerar och blir ledset. Det hjälper inte att smita iväg utan att barnet ser det. Tvärtom är det viktigt att säga hejdå ordentligt. Vi tar hand om ditt barn och tröstar. På det sättet ser barnet att det får vara både argt och ledset och att vi är till för att hjälpa till. Det är bra om du utgår från att det ska gå bra, för barnet känner av din inställning. Om du känner dig orolig kan du alltid ringa efter en stund och höra hur det går. Oftast är det själva avskedet som är jobbigt. Därför är det bra att inte dra ut på det, utan göra det kort.

En del barn reagerar inte alls, utan tar det naturligt att mamma eller pappa går och kommer tillbaka.

Berätta gärna för oss om barnets vanor hemma. Även barnets intressen, favoritlekar, sånger med mera är bra för oss att få information om. Vi vill ju lära känna ert barn så bra som möjligt!

Det är viktigt att du som förälder frågar oss om allt som du undrar över. För oss kan saker bli så självklara att vi inte tänker på att berätta om dem. Ingen fråga är för liten eller för dum för att ställa!

brogärdet 001I den dagliga kontakten strävar vi efter att föra en öppen dialog med föräldrarna. Alla föräldrar är olika. En del vill veta allt som hänt barnet under dagen och en del känner sig nöjda med att barnet mår bra och har haft en bra dag. Därför är det viktigt att du som förälder ställer de frågor som just du vill ha svar på. Andra sätt för att ta del av vad som händer på Björken är genom den dokumentation som vi sätter upp på väggarna, veckoplaneringen i tamburen, bildspel och genom månadsbrev vi skickar ut.

Alla som arbetar i förskolan har tystnadsplikt och sprider inte ut uppgifter om enskilda barn och familjer.

Föräldrasamverkan

På förskolan ska alla barn och föräldrar känna sig välkomna varje dag! Vi sätter stort värde på att ha en god kontakt med föräldrarna och vi vill att alla ska känna sig trygga i att lämna sina barn hos oss. Vi önskar att föräldrarna känner sig delaktiga och att de visar intresse för barnets vistelse på förskolan.

Utvecklingssamtal

En gång per år erbjuds alla vårdnadshavare utvecklingssamtal. Samtalet syftar till att ge en nyanserad bild av barnets utveckling och lärande samt hur barnet har det på förskolan. Läroplansmålen och barnets dokumentationer ligger till grund för utvecklingssamtalen.

Gemensamma aktiviteter

Ibland bjuder vi in föräldrar och barn till gemensamma aktiviteter. Det kan vara midsommarfest, luciafirande, fixarkväll eller en enkel fika i samband med hämtning.

brogärdet 019