Hur mycket betalar man för sin vård och omsorg?

buisnessBeräkna avgiften

Din vård- och omsorgsavgift är individuell och tas fram av kommunen utifrån uppgifter om dina inkomster och utgifter.

Du betalar inte mer än maxtaxan för din vård och omsorg

Högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm, kommunal hemsjukvård och avlastningsboende är 2125 kronor per månad (maxtaxa år 2020).

Din avgift är individuell

Avgiften varierar beroende på din inkomst och betalningsutrymme. Avgiften kan därför vara som lägst 0 kronor och som högst 2125 kronor per månad. Den enskildes utrymme att betala avgiften begränsas av förbehållsbeloppet.

Vad är ett förbehållsbelopp?

Ett förbehållsbelopp är den summa som varje person behöver ha för sitt uppehälle såsom hyra, mat, apotek med mera.

Vilka avgifter gäller 2020?

För information om vilka belopp som gäller för vård och omsorg 2020 kan du läsa mer här.

Hur får jag ett beslut om avgift?

För att din vård- och omsorgsavgift ska kunna räknas ut behöver du lämna in uppgifter till kommunen. Nedan finner du blankett ”Inkomstförfrågan för beräkning av avgift inom vård och omsorg” som skickas till socialkontorets avgiftshandläggare. Du är välkommen att kontakta avgiftshandläggare vid frågor.