Hur mycket betalar man för sin vård och omsorg?

buisnessBeräkna avgiften

Din vård- och omsorgsavgift beräknas av socialkontorets avgiftshandläggare. För att din avgift ska kunna beräknas behöver du lämna in uppgifter till kommunen på blankett ”Inkomstförfrågan för beräkning av avgift inom vård och omsorg” som du hittar längre ner. Har du frågor är du välkommen att kontakta socialkontorets avgiftshandläggare, kontaktuppgifter hittar du här.

Du betalar inte mer än maxtaxan för din vård och omsorg

Högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm, kommunal hemsjukvård och avlastningsboende är 2125 kronor per månad (år 2020). Avgiften baseras på 48 % av årets prisbasbelopp delat med tolv. Den enskildes utrymme att betala avgiften begränsas av förbehållsbeloppet.

Vad är ett förbehållsbelopp?

Ett förbehållsbelopp är den summa som varje person behöver ha för sitt uppehälle såsom hyra, mat, apotek med mera.

Vilka avgifter gäller 2020?

För information om vilka belopp som gäller för vård och omsorg 2020 kan du läsa mer här.