Publicerad:

Inga leveransproblem av dricksvatten

Vatten kommunen2

Leveransen av dricksvatten i vår kommun är under kontroll. ÖSK har en kontinuerlig övervakning av vattennivåer samt beställning och inleveranser av de kemikalier som används i dricksvattenprocessen.
Det finns i dagsläget inga indikationer på minskad tillgång av kemikalier, och lagernivåerna är väldigt goda, enligt ÖSK:s VA-driftchef David Nelson.
Svenskt Vatten, branschorganisation för VA-organisationerna, kommenterar frågan här.

Du bör som vanligt använda ditt dricksvatten med förnuft. Här finns enkla tips för hur du kan spara vatten i vardagen.