Policy för informationssäkerhet

Policyn är antagen av kommunfullmäktige 2018-09-24, §97/2018.

Informationssäkerhetspolicyn är det övergripande dokumentet som styr kommunens informationssäkerhet.

Policyn visar kommunens och ledningens viljeinriktning och stöd för informationssäkerhetsarbetet och syftar till att klarlägga

  • mål för arbetet
  • organisation, ansvar och roller
  • hur informationssäkerhetsarbetet bör följas upp

Hela dokumentet ”Informationssäkerhetspolicy” finns via länken nedan: