Informationsenheten

Informationsenheten lyder under kommunstyrelsen och arbetar bland annat med:

  • kontaktcenter
  • intern och extern kommunikation och information i många olika kanaler
  • turism
  • marknadsföring av Hultsfreds kommun
  • informationsmaterial och innehåll i form av film, text och bild
  • varumärkesfrågor
  • inflyttarservice