Information om coronaviruset till resenärer

Handtvätt

Den här informationen från Folkhälsomyndigheten riktar sig framförallt till dig som nyligen har rest från områden där det nya coronaviruset sprids. Viruset har smittat människor som framförallt har befunnit sig i Hubei-provinsen i Kina. Det ger symtom som feber, luftvägssymtom och hosta och påminner om influensa.

Om coronavirus 
Sedan december 2019 sprids i Kina ett nytt coronavirus, 2019-nCoV. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Du har en ökad risk för smitta om du har varit i ett område med smittspridning eller varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset.

Vad behöver du göra?
Om du har varit i ett område med pågående smittspridning under de senaste 14 dagarna:

  • Om du får luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber – ring 1177 Vårdguiden för sjukvårdsupplysning.

Allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning:

  • Kom ihåg att hosta och nys i armvecket.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten.

Har du frågor
Se aktuell information och svar på vanliga frågor på Folkhälsomyndighetens webbplats.