Infomentor vårt verktyg för skriftliga omdömen

I skolan arbetar vi med individuella utvecklings-planer (IUP) och skriftliga omdömen. Hos oss har vi valt att jobba med verktyget som Infomentor utvecklat. I infomentor kan du följa ditt barns utveckling och lärande och se vilka mål som uppnåtts och vilka utvecklingsområden dit barn har och behöver jobba mer med. Infomentor har också många andra funktioner för kommunikation med hemmen. Frånvaron kan föras här och man kan till exempel lägga upp veckoplaneringar och skicka material. du kan också som förälder kommunicera med lärarna på skolan.

Hur får jag inloggningsuppgifter?

Inloggning till infomentor ska ha kommit hem till er familj med posten. Därefter loggar du in på www.infomentor.se. Har du tappat bort din inloggning eller om du av annan anledning inte kommer in i Infomentor kontaktar du våra skoladministratörer, se kontakter nedan.