Publicerad:

Idag börjar Krisberedskapsveckan 2022

35185976-krisberedskap-prepper-OBS Editorial

Den 26 september till 2 oktober genomförs Krisberedskapsveckan, en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet med veckan är att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Genom att öka människors kunskap om hur vi påverkas av, och kan förbereda oss inför, olika samhällskriser stärker vi vår gemensamma beredskap och säkerhet.

Det går aldrig att vara helt förberedd på en kris eftersom vi inte kan veta exakt hur och när den kommer att uppstå eller vilka konsekvenserna blir. Däremot går det att förbereda sig. Både individ och samhälle bör alltså vara förberedda på oväntade, större händelser.

Du är en del av Sveriges beredskap

Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner och gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne. Ett robust och enkelt sätt att bygga motståndskraft som Krisberedskapsveckan vill främja. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Mat är årets tema

Temat för Krisberedskapsveckan 2022 är mat. Inom temat kommuniceras livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den – både ur ett samhälls- och individperspektiv.

MSB:s motivering till mat som tema:

  • Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap.
  • Vi ser att människor med intresse och lätthet tar till sig tips om matvaror till t ex en krislåda.
  • Människors intresse för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar.
  • Att grannar har hjälpts åt med inköp under pandemin bygger motståndskraft för framtida kriser.
  • Att få samlas kring måltider är extra uppskattat just nu efter långvarig fysisk distans.

Läs mer om mat vid kris

Krisinformation 
Livsmedelverket 
MSB