Publicerad: Uppdaterad: 2023-06-08 13:13

Hur ser mobiltäckningen ut i kommunen?

Händer som håller mobiltelefon

Med hjälp av Täckningskollen har Hultsfreds kommun genomfört en mätning av hur mobiltäckningen ser ut i kommunen. Mätningen genomfördes under ett års tid, från maj 2022 till maj 2023.

– Vi har mätt täckningen för fyra operatörer med syftet att få ett nuläge av hur täckningen ser ut runt om i kommunen. Vi kommer dels kunna använda informationen för att kartlägga täckningen för specifika platser. Sedan är förhoppningen att våra invånare och företagare ska kunna använda resultatet vid val av mobilabonnemang, säger Moa Rosberg, projektledare på ÖSK.

Datan har samlats in genom att telefoner har åkt med hemtjänstens bilar och med sopbilarna runt om i kommunen.

Se resultatet på Täckningskollens karta

Resultatet av kontrollen kan du se på Täckningskollens karta över Hultsfreds kommun. Inne i kartan, klicka på namnet på respektive mobilnät för att se hur täckningen ser ut. Hur god täckningen är beskrivs med cirklar i olika färger. De områden på kartan som inte är markerade har inte kontrollerats.

Här hittar du Täckningskollens karta över Hultsfreds kommun.