Hur kan miljön i din ort bli ännu vackrare?

Bilder på en bänk vid en sjö, en spade i jorden, blommor och en gunga.

Projektet ”Hultsfreds kommun Makeover” syftar till att försköna den fysiska miljön i kommunens olika orter, genom dialog med dig som bor och verkar på orten.

Du som bor på orten har möjlighet att lämna förslag och tycka till. En gemensam ortspromenad ger möjlighet att lämna förslag. Detta kan även göras via kommunens hemsida eller via kommunens kontaktcenter. Till sist mynnar processen ut i ett eller flera förbättringsförslag som genomförs på orten.
Förslagen ska vara till nytta för allmänheten och försköna den aktuella orten och/eller göra den tryggare och trivsammare. Förslaget ska stärka framtidstro och identitet hos de som bor på orten, och gärna förstärka ortens varumärke för besökare.

Förslaget ska omfatta mark som kommunen råder över, och kan vara en fysisk åtgärd som till exempel förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller plats, till exempel badbrygga, lekredskap, bänkar, plantering i park, skulpturer eller belysning. Hänsyn tas även till förslagets estetik, hållbarhet och funktion, samt till beräknad kostnad.

Ortspromenader

Med start hösten 2018 genomförs ortspromenader i kommunens olika orter. Under en promenad på orten där kommunala tjänstemän går tillsammans med intresserade i alla åldrar som bor på orten, förs en dialog om fysiska och förskönande förbättringar som det finns önskemål om.

Lämna dina förslag!

När det är aktuellt med en promenad på din ort får du gärna lämna dina förslag under själva promenaden. Det går också bra att i två veckor efter promenaden lämna förslag via mina sidor eller via e-post makeover@hultsfred.se. Det går även bra att lämna förslag till kommunens kontaktcenter under denna tid.

Hultsfreds kommun förbehåller sig rätten att gallra bort förslag som är diskriminerande, miljöförstörande eller som strider mot svensk lagstiftning, kommunallagen eller andra lagar och regler som begränsar vad en kommun får göra.

Vad händer med förslagen?

Projektet Hultsfreds kommun Makeover sträcker sig över flera år och alla förslag som kommer in sparas.
Så kallade visionsdokument har tagits fram för Hultsfred, Virserum, Silverdalen, Järnforsen, Målilla och Mörlunda och kommer att tas fram för övriga orter.
I visionsdokumenten finns förslag på åtgärder som går i linje med kriterierna för Makeoverprojektet, med utgångspunkt från en del av de förslag som kommit in.
Dokumenten beskriver en vision och inte beslutade åtgärder, och kan över tid förändras för att passa med övriga investeringar och projekt.