Publicerad:

Hultsfreds webb på delad femteplats i länet

arbetar framför datorn

Hultsfreds kommun fick totalt 77 procent av maxpoängen när Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterade sin rapport om kommuners innehåll och kvalitet på webben. Det motsvarar en delad femteplats i länet. När det gäller sökmotor hamnar Hultsfred som etta i länet.

Årets undersökning är förändrad genom att kommunerna nu själva fått granska och poängsätta hur lätt det är att hitta svaret på cirka 250 frågor. Tidigare har denna granskning utförts av SKL. Frågorna gäller bland annat om vilka förskolor som finns i kommunen, öppettider på återvinningsstationen eller hur man ansöker om hjälp inom äldreomsorgen.

I årets undersökning får Hultsfred totalt 77 procent av maxpoängen, vilket motsvarar en delad femteplats i Kalmar län. Hultsfred hade enligt mätningen den bästa sökfunktionen i länet när det gäller att söka efter svar på olika frågor.

– Undersökningen har gjorts på ett annat sätt än tidigare år och vi har i år granskat oss själva. Det är värdefullt för oss att jämföra olika delar av vår webb med andra kommuners, och ha med oss det i vår utveckling av webben, säger Malin Albertsson, turism- och informationschef.

SKL genomförde även en extern undersökning för att se om kontaktuppgifter till kommunens nyckelpersoner gick att hitta med hjälp av kommunens sökmotor och Google. Där fick Hultsfreds kommun sammanlagt 57 procent av maxpoängen.