Hultsfreds kyrka

Bild på den muslimska begravningsplatsen vid Hultsfreds kyrka

Kommunens största ort har faktiskt den yngsta kyrkan. Planer på att bygga en kyrka i Hultsfred hade funnits en tid innan 1921 då det till en början anlades  en kyrkogård och därefter byggdes ett gravkapell och en klockstapel.

Hultsfreds kyrka uppfördes under åren 1934-36 och invigdes av biskop Tor Andrae Kristi Himmelsfärds dag 1936.
Stockholmsarkitekten Elis Kjellin fick uppdraget att rita kyrkan och lyckades skapa en modern kyrka utifrån ett klassiskt mönster.

En stor del av kyrkans inredning som t.ex. predikstol, altarskåp, bänkar och andra möbler är samtida med kyrkan och tillverkades av möbelsnickare och träfabrikanter från Hultsfreds träindustrier, det som sedan kom att bli Hultsfreds-Hus.
Utsmyckningarna på predikstolen och altarskåpet utformades av konstnären Arvid Källström från Påskallavik, Oskarshamn.

Hultsfreds församling
utgjorde från början en del av Vena församling. Först 1955 blev Hultsfred en egen församling. Pastoratet kallades Vena-Hultsfred pastorat. Vid pastoratsregleringen 1962 blev Hultsfreds församling moderförsamling i det nya Hultsfred-Vena pastorat. Kyrkoherden placerades i Hultsfred och komministern i Vena.
År 1991 skedde en sammanslagning av Lönneberga pastorat med Hultsfred-Vena pastorat och pastoratet heter nu Hultsfred-Vena-Lönneberga pastorat.
En komminister är placerad i Lönneberga.

Källa: https://www.svenskakyrkan.se/aspeland/hultsfred