Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB)

Äger och förvaltar industrifastigheter samt driver i anslutning härtill viss näringspolitisk verksamhet. Bolaget äger för närvarande sex fastigheter belägna i Hultsfred, Lönneberga och Järnforsen. Fastigheterna omfattar framförallt lokaler för industri och kontor. Den sammanlagda lokalytan uppgår till ca 47 000 kvadratmeter. HKIAB har ingen egen personal utan köper tjänster av Hultsfreds kommun och Aktiebolaget Hultsfreds Bostäder.
Hultsfreds Kommunala Industri AB äger även aktier i Rock City Hultsfred AB (100 procent), Additivt Teknikcenter AB (50,25 procent), Emåbygdens Vind AB (40 procent) och Smålandshamnar AB (4 procent).
Smålandshamnar AB ska inom ramen för den kommunala kompetensen driva och utveckla hamnarna i Oskarshamn och Västervik för godshantering, terminalverksamhet, logistiklösningar och för färjetrafik. Bolagets mål är att hamnarna ska utvecklas positivt och stärka sin position och konkurrenskraft mot andra hamnar och transportnoder såväl nationellt som internationellt.

Läs mer på smalandshamnar.com

Hyreslediga lokaler hittar du på lediga lokaler