Publicerad:

Hultsfreds kommun tar emot skyddsbehövande personer från Ukraina

Ukrainska flaggan och händer som formar ett hjärta.

Migrationsverket har beslutat att fördelningstalet för Hultsfreds kommun gällande anvisade skyddsbehövande personer från Ukraina är 21 stycken. Kommunens uppdrag är att ordna och sköta om boendet för de skyddsbehövande, övrigt ansvar kvarstår hos Migrationsverket.

– Nu planerar vi för mottagande under juli månad. I och med anvisningen av de 21 skyddsbehövande är kommunens kvot för 2022 uppfylld säger Robert Andersson, sektionschef på Arbetsmarknadsenheten.

Den 1 juli trädde den nya lagen i kraft som gör det möjligt för Migrationsverket att börja anvisa skyddsbehövande från Ukraina till kommunerna. Lagen innebär i korthet att Migrationsverket, samtidigt som myndigheten behåller huvudansvaret för mottagandet, ska få anvisa en kommun att ordna boendeplatser för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.