Publicerad:

Statushöjande satsning på lokalvården i Hultsfreds kommun

Hultsfreds kommun satsar på lokalvård

Nu har samtliga lokalvårdare i Hultsfreds kommun genomfört en basutbildning i lokalvård. Utbildningen, som är framtagen av servicebranschens yrkesnämnd (SRY), innehåller både praktiska och teoretiska moment och har genomförts via Hultsfred Lärcenter.

– Anledningen till att vi väljer att utbilda alla våra lokalvårdare är att höja statusen på yrket men även att det finns otroligt mycket som man behöver lära sig i teorin. Jag känner mig glad och stolt över att alla lokalvårdare i Hultsfreds kommun nu har genomfört utbildningen, berättar servicechef Charlotte Andersen Risberg.

Under lektionernas gång har eleverna övat på praktiska moment för att lära sig arbeta ergonomiskt riktigt för att undvika skador, samtidigt som de har tränat på att hantera olika arbetsredskap och maskiner. För att bli godkända gör eleverna både muntliga, praktiska och teoretiska prov.

– Utbildningen har varit både rolig och lärorik. Det har varit en bra stämning i gruppen och vi har kunnat stötta varandra på ett bra sätt under utbildningens gång, berättar Anita, som är en av 16 deltagare som genomfört utbildningen.

– Utbildningen har skapat en yrkestrygghet och förhoppningsvis kan den bidra till att få bort stämpeln av att alla kan städa, berättar Ann som också deltagit i utbildningen.

De fjorton lokalvårdare som sedan tidigare genomfört basutbildningen har under den här perioden gått SRY utbildning, vilket är en uppföljningskurs till basutbildningen.

Utbildningen har finansierats via Hultsfreds kommuns kompetensfond. Syftet med fonden är att möta den kompetensutmaning som många kommuner står inför med stora pensionsavgångar. Fonden är också ett sätt att värna om kommunens befintliga anställda, men också locka nya genom att sticka ut som en attraktiv arbetsgivare. I förlängningen är detta också en förutsättning för att kunna säkra en fortsatt god service för invånarna. Här kan du läsa mer om kompetensfonden.