Publicerad:

Hultsfreds kommun planerar för mottagande av ukrainska flyktingar

Ukrainska flaggan och händer som formar ett hjärta.

Den 1 juli träder en ny lag i kraft som gör det möjligt för Migrationsverket att anvisa skyddsbehövande från Ukraina till kommunerna. Det innebär att kommunerna övertar ansvaret för att ordna boendeplatser.

Sedan tidigare finns ett beslut hur många skyddsbehövande respektive län ska ta emot när den nya lagen börjar gälla. I samverkan mellan Kalmar läns 12 kommuner, Migrationsverket och Länsstyrelsen har kommunernas anvisningstal för ukrainska flyktingar fastställts. Det har också diskuterats anvisningstider för respektive kommun samt kommunernas ansvar för boende enligt den nya lagen.

Hultsfreds kommun anvisas totalt 80 ukrainska flyktingar, varav 42 personer redan bor i kommunen i eget boende och därmed kan räknas av från det totala antalet. Kommunen förbereder för ett mottagande efter sommaren.

Anvisningstalen per kommun går att ta del av i sin helhet på Migrationsverkets hemsida. Länk till fördelningsnyckel över skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.