Publicerad: Uppdaterad: 2022-01-25 8:52

Hultsfreds kommun på 16:e plats i årlig telefoniundersökning

telefon och dator

Hultsfreds kommun placerade sig på plats 16 av 74 kommuner när helhetsintrycket av telefoni mättes i företaget Profitels årliga undersökning. Även i delen av undersökningen som handlar om e-post ligger vår kommun över eller runt genomsnittet i alla delar.

Undersökningen delas upp i olika frågor inom telefoni och e-post och man mäter bland annat hur lång tid det tog att få svar på ett antal frågor, kvaliteten på svaren och hur gott bemötande frågeställaren fick.

Vad gäller telefonin är Hultsfreds kommuns resultat mycket bättre eller bättre än övriga deltagande kommuner på alla delar utom bemötande och svarstiden på huvudnumret, där man ligger inom runt genomsnittet.

När det gäller hur lång tid det tar att få direkt svar på en enkel fråga, intresse och engagemang ligger vår kommun över genomsnittet för alla kommunerna, men får ett sämre resultat jämfört med föregående år. En försämring har också skett i bemötande, som i 45 procent av samtalen upplevs som mycket gott, i 48 procent som gott och i 7 procent som medelgott. Motsvarande siffror förra året var 63, 35 och 1 procent.

Vad gäller informationen i svaren var hela 98 procent god, jämfört med genomsnittet på 86 procent. Även vad gäller intresse och engagemang får Hultsfreds kommun ett bra genomsnitt på 95 procent, jämfört med genomsnittet på 87 procent.

– Vi vill att alla som ringer eller skickar e-post Hultsfreds kommun ska ha en bra upplevelse av kontakten. Att till exempel intresset och engagemanget är gott i 95 procent av samtalen och att informationen är god i 98 procent är mycket glädjande, säger Anna-Karin Eos, kommunvägledare.

I delen av undersökningen som handlar om e-post ligger Hultsfreds kommun över genomsnittet och över förra årets resultat vad gäller svarstid, där 96 procent av mejlen fick svar inom ett dygn.

Även när det gäller medelsvarstid, kontaktuppgifter i avsändare och hur lång tid det tog att få svar på en fråga via e-post har Hultsfreds kommun förbättrat sig sedan förra året, och ligger över genomsnittet för kommunerna.

När det gäller svar med merinfo, till exempel en länk eller erbjudande att ringa kommunen för mer information, förbättrar sig Hultsfred jämfört med förra året, men ligger under genomsnittet för de deltagande kommunerna.