Publicerad:

Hultsfreds kommun kontrollerar att rätt avgift för plats i förskola eller fritidshem betalades 2021

Hultsfreds kommun gör varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barn på förskola och fritidshem i kommunen betalar rätt avgift. I år handlar kontrollen om de familjer som hade kommunal förskole- eller fritidshemsplacering under 2021. De inkomstuppgifter familjen lämnat till kommunen kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Avgiftskontrollerna genomförs med två års fördröjning eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild faktura att betala. Fakturorna kommer att skickas ut under vecka 38.

Syftet med kontrollen är att följa upp att rätt avgift debiterats. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar.

Vanliga frågor och svar om avgiftskontrollen hittar du här.