Publicerad: Uppdaterad: 2021-08-03 15:28

Hultsfreds kommun klättrar 37 placeringar i ranking av företagsklimat

Michael Leijonhud Additivt TeknikcenterMichael Leijonhud, näringslivsstrateg Hultsfreds kommun vid Additivt Teknikcenters metallprinter.

För andra året i rad förbättrar Hultsfreds kommun sin placering när Svenskt Näringsliv mäter företagsklimatet. I nya mätningen klättrar kommunen 37 placeringar från plats 213 till 176 bland Sveriges 290 kommuner. 


Sedan 2017 har Hultsfredföretagarnas omdöme av företagsklimatet ökat stabilt. 
Främst är det tjänstemäns attityder till företagande som förbättrats avsevärt i årets mätning.


Det sammanfattande omdömet av kommunens företagsklimat får i år 3,4 poäng, vilket placerar Hultsfred mellan godtagbart och bra på skalan. Hultsfreds 
kommun delar fjärde plats i länet med Kalmar kommun. Mönsterås får återigen högst omdöme (4,4 poäng) följt av Nybro (3,7 poäng) och Torsås (3,6 poäng). 

 

De flesta kontakterna med kommunen gäller tillsyn och kontroll. Bland de som varit i kontakt med kommunen gällande tillstånd, tillsyn och kontroll så ligger Hultsfred över snittet när det gäller att vara lätta att komma i kontakt med, förståelse och rimliga handläggningstider. 
 
En enkätfråga får lägre resultat än tidigare år och den rör företagens egna initiativ. Under Sverigesnittet hamnar frågor om allmänhetens attityder, företagens egna initiativ, tele- och IT-nät, tillgång på relevant kompetens, vägnät samt tåg- och flygförbindelser. 

 
– Vårt långsiktiga mål har varit att nå placering 175 vilket vi nu nästan uppnårVi gläds åt den positiva utvecklingen men fortsätter vårt fokus på att kontinuerligt utveckla och förbättra vårt företagsklimat i nära dialog medet lokala näringslivet, säger Michael Leijonhud, näringslivsstrateg. 
 


www.foretagsklimat.se
visas hela rankinglistan, både totalt och för de olika delfaktorerna över tid.