Publicerad: Uppdaterad: 2021-09-21 9:07

Hultsfreds kommun ifrågasätter IVO:s kommunikation kring fördjupad granskning av särskilda boenden under corona-pandemin

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, presenterade under tisdagen att en tillsyn av förutsättningar för individuell vård och behandling på 1700 särskilda boenden för äldre i Sverige har genomförts. IVO har för avsikt att fördjupa granskningen på 90 av dessa boenden, och ett boende i Hultsfreds kommun finns med bland dem. Hultsfreds kommun anser att
kommunikationen kring urvalet av boenden för granskningen är otydlig, och riskerar att ge en felaktig bild av läget.

Hultsfreds kommun har endast haft ett konstaterat fall av covid-19 på särskilt boende. Brukaren är nu smittfri. Ingen spridning har heller skett tack vare
personalens fantastiska arbete och noggrannhet i att följa riktlinjer och rutiner.

En granskning är alltid positiv för att finna förbättringsmöjligheter, men då är det viktigt att kommunicera tydligt på vilka grunder urvalet för granskningen har gjorts. Kommunen ifrågasätter därför den otydliga kommunikationen kring hur bedömning och urval har gjorts för de 90 särskilda boendena med brister och allvarliga risker, som ingår i IVO:s fördjupade granskning.

Kanske finns det information som i nuläget inte framkommer kring detta från IVO. Att inte tydliggöra varför särskilda boenden med många fall och hög smittspridning ska ingå i samma granskning som boenden som enbart har haft enstaka fall, riskerar att ge invånarna en felaktig bild samt skapa oro kring det aktuella läget gällande covid-19.

En intervju har genomförts i Hultsfreds kommun av IVO och efter det har en begäran på utlämnande av journal inkommit. I begäran framgår inte heller vilka allvarliga brister som ligger till grund för IVO:s beslut om fördjupad gransk-ning. Hultsfreds kommun har därefter skickat ett brev till IVO och begärt en förklaring. IVO kan genom tillsynsinsatserna dels agera på de mest allvarliga riskerna, dels hjälpa till att sprida lärdomar och goda exempel vilket kan vara ett skäl till att det särskilda boendet i Hultsfred är utvalt.

Kontakt
Ann-Gret Sillén
Socialchef
0495- 24 10 01