Publicerad: Uppdaterad: 2022-01-31 8:20

Hultsfreds kommun får medel till lokalt demokratiarbete

ICLD beviljat kommunala partnerskap webb

Åtta svenska kommuner och regioner får dela på totalt 8,4 miljoner kronor för internationella samarbetsprojekt som stärker den lokala demokratiutvecklingen. Hultsfred kommun är en av de som beviljats del i demokratimiljonerna. Det är Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, som fördelar pengarna.

Samarbetet ska ske inom ett så kallat kommunalt partnerskap, en samarbetsform där två kommuner/regioner hittar gemensamma utmaningar och med hjälp av varandras olika erfarenheter och förutsättningar lär av varandra för att lösa dessa utmaningar. Det yttersta syftet med projekten är att stärka demokratiutvecklingen på lokal nivå.

Hultsfreds kommun kommer tillsammans med en kommun i Kenya att fokusera på medborgardialog i sitt partnerskap. Hultsfreds kommun har beviljats 300 000 kronor för att genomföra en förstudie under ett år kring medborgardialog och plattformen Consul som verktyg för nya arbetssätt kring inkomna förslag, dialog och debatter.

– Vi vill på detta sätt undersöka hur vi kan stärka vår medborgardialog ytterligare genom att förenkla för medborgarna att komma med förslag och tycka till i frågor som berör dem, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander.